Learntofly link til webshoppen

LAPL(A)

Advarsel vedr. LAPL.

Enkelte skoler tilbyder denne uddannelse, hvor du får et meget billigt certifikat til at flyve VFR.

Såfremt du senere skal videre med ATPL(A) teori og CPL(A) skoling kan et LAPL ikke danne grundlag for at fortsætte til Trafikflyver uddannelsen.

Learntofly overvejer om skolen skal få denne godkendelse:

Et nyt pilotcertifikat er introduceret i forordning 1178/2011, Light Aircraft Pilot License - LAPL.
Denne certifikattype kan erhverves inden for luftfartøjskategorierne fly, helikopter og svævefly og ballon(lapl-a, lapl-h og lapl-s og lapl-b) og giver adgang til nogle af de samme rettigheder, som privat- og svæveflyvecertifikat (PPL/SPL).
Nogle uddannelses- og helbredskrav er lempeligere, end for tilsvarende PPL/SPL, men en aspirant til LAPL skal, ikke desto mindre, bestå samme prøver, som til disse certifikater.
LAPL giver ret til, at føre luftfartøjer, der har et eu-luftdygtighedsbevis, med følgende begrænsningerne, i forhold til PPL/SPL:
- For fly og helikopter: Kun én motor, maksimal startvægt 2 000 kg og maksimalt 3 passagere.
- For svævefly: Ingen begrænsning i forhold til SPL, men kan ikke opnå rettigheden nævnt i FCL.205.S(B)(2).
Uddannelses- og helbredskrav for LAPL er lavere, end dem der er indholdt i det internationale luftfarts samarbejde - ICAO. Trafikstyrelsen forventer derfor ikke, at stater uden for eu anerkender og tillader flyvning med disse certifikater.
Du kan læse detaljerne om LAPL i forordning 1178/2011, subpart B.
3. LAPL TEORI 18 FEB 2013
Trafikstyrelsen vil afholde de samme prøver for LAPL(A) og LAPL(H) teoriuddannelserne, som for PPL.
En aspirant til LAPL(A) eller LAPL(H) vil skulle bestå den samme teoriprøve, som en aspirant til PPL(A) eller PPL(H).