Priser & betingelser

Lufthavnsafgifter.

Afgifter til alle lufthavne skal betales af elev / kunde - undtagen er Ålborg og Sindal. Vær opmærksom på at alle lufthavne opkræver gebyr for start og påbegyndt anflyvning og kan / må også kræve opholdsafgift samt åbningsafgifter - disse fremgår af lufthavnens gebyrreglement.

Betaler man ikke på stedet kan der forekomme gebyr for opkrævning typisk kr.100.00 - dette gebyr sendes videre til elev / kunde for opkrævning.

Pr. 1 juni 2015 vil skolen istedet for ovenstående opkræve et gebyr for brug af fremmede pladser - gebyret vil være på 1500,- kr.

I Ålborg skal eleven have adgangskort - dette afregnes direkte til Ålborg Lufthavn til gældende pris.

Vore fly afregnes på denne måde.

Diamond DA40 pr. Tachotime /Hobbs meter.

Diamond DA42 pr. Block time. (kan ikke være mindre end Airborne + 20 minutter)

Indtil videre henvises til gældende prisliste som kan rekvireres ved at sende email til freddy@learntofly.dk

Vi forbeholder os ret til ændringer af priser med omgående virkning på grund af afgiftsændringer og andre udefra kommende ændringer i priserne fra leverandører.

Vore prislister inkluderer kun de nævnte ydelser - der skal også påregnes beløb til medical - evt. flere teori / flyvetimer for at blive indstillet til prøverne - evt. ekstra gebyrer til Trafikstyrelsen. De oplyste flyvetimer er absolut minimum krav.

 

 
 

Godkendelse fra Trafikstyrelsen DK/ATO/011
 
Unero - webdesign og Umbraco CMS