Learntofly link til webshoppen

TS / EASA

Efter overgang til EASA den 1 April 2014 har Trafikstyrelsen stort set kun tilsyn med de Danske flyveskoler og andre opgaver som godkendelse af ATO & AOC manualer samt afholdelse af teoretiske prøver til PPL - EIR - IR - CPL - ATPL og afholdelse af radiobeviser.

Trafikstyrelsen afholder stort set teori prøver ved os hver måned. Skolerne har selv ansvar for, at afholde skilltest med eleverne.

I Danmark betaler den enkelte pilotelev selv for sin uddannelse, og den kan koste op til 850.000 kr. Det er et væsentligt beløb, og for at undgå at piloteleverne mister deres penge, hvis en skole lukker halvvejs i uddannelsesforløbet, er Trafik- og Byggestyrelsen og branchen blevet enige om en såkaldt "Good Practice"-ordning. Det væsentlige i Good Practice-ordningen er at sikre, at betaling af uddannelsen sker i takt med uddannelsesforløbet. Det vil sige:

  • Betaling bør først opkræves, når ydelsen er modtaget. Det betyder, at piloteleven ikke kan blive opkrævet penge på forskud, og derfor heller ikke risikerer, at have betalt for undervisning, som ikke er modtaget.
  • Hold undervisning kan skolerne vælge, at opkræve forud da der kan være frafald af elever undervejs.

    Easa er den myndighed som forestår alle retningslinier for pilot uddannelserne i EU - mere information kan findes i blandt andet EASA FCL 1178